Bezienswaardigheden in de buurt van Parkhotel Horst

Kunstschatten Sint Lambertuskerk

Bezienswaardigheden Horst

De Sint-Lambertuskerk bezit collectieve, middeleeuwse kerkschatten die zijn aangemerkt als nationaal beschermd cultuurbezit.

Veel van de kunstwerken dateren uit het einde van de vijftiende eeuw, de periode dat deze regio zijn eigen Gouden Eeuw kende. Vaak sierde de heiligenbeelden altaren die door Horster broederschappen en gilden waren gesticht. De beelden van de beschermheiligen verwijzen naar oude beroepen als smeden, textielarbeiders, schoenmakers en leerbewerkers.

De kerkinventaris is de belangrijkste cultuurhistorische schat van de gemeente Horst aan de Maas.

Meer info
Bezienswaardigheden Horst

De Gortmeule

Bezienswaardigheden Horst

Rond 1600 werd de boerderij 'De Gortmeule' gesticht in buurtschap Veld Oostenrijk. Daarmee is De Gortmeule de oudste, nog aanwezige, boerderij in deze buurt.

De boerderij (en de naam!) ontstond doordat er op deze plek gerst tot gort gemalen werd door een rosmolen, een molen die door een paard aangedreven werd. De boerderij en het erf zijn grotendeels in oorspronkelijke staat. De omgeving, de oorspronkelijke landbouwgronden, zijn teruggebracht in een natuurlijke leefomgeving.

De Gortmeule is in 2011 betiteld als landgoed.

Meer info
Bezienswaardigheden Horst

Hundje van Horst

Bezienswaardigheden Horst

Het ‘Hundje van Hôrs’ is gebaseerd op het oude, bekende versje: ‘Hedde dôrs?, Godde naor Hôrs. Dao hebbe ze en hundje. Dát pist ów in ’t mundje!’ (Heb je dorst? Dan ga je naar Horst. Daar zit een hondje. Dat plast je in het mondje!). Het hondje is tevens een watertappunt en staat bij de grote fontijn op het Lambertusplein.

Het hondje is door het Centrum Management Horst aangeboden aan de bevolking.

Meer info
Bezienswaardigheden Horst

Kasteelpark Ter Horst

Natuurgebieden Horst

Kasteel Huys Ter Horst ligt in een prachtig parkachtig landschap. Dit natuurgebied stond vroeger bekend als 'de Moelbaerenbos'. Later werd dit 'de Kasteelse Bossen' genoemd en sinds 2009 draagt het de naam 'Kasteelpark Ter Horst'.

Het gebied heeft een recreatieve functie voor de gemeente Horst aan de Maas. In het gebied liggen namelijk verschillende sportvelden, een visvijver, een ruime dierenwijde en een groot hotel. Daarnaast is het een prachtig natuurgebied waar men heerlijk kan wandelen of hardlopen. Er zijn dan ook diverse wandelroutes in dit gebied. Ook het IVN Maasdorpen organiseert regelmatig wandelingen door Kasteelpark Ter Horst. Nabij de kasteelruïne Huys ter Horst bevindt zich 'Het Zoemhukske', een praktijkcentrum voor de bijenteelt in de regio Horst aan de Maas en eigendom van de Imkervereniging Horst en omstreken.

Meer info
Natuurgebieden Horst

Ruïne Kasteel ter Horst

Bezienswaardigheden Horst

De ruïne van kasteel Huys ter Horst heeft een plaats in de harten van de Horstenaren. Niet alleen het kasteel maar ook de families die er woonden spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van het gebied tussen Maas en Peel.

De geschiedenis van Huys ter Horst gaat terug tot ongeveer 1300. In 1532 kwam het complex in handen van ambtsman Johan van Wittenhorst die hierna ook wel Heer van Horst genoemd werd. Hij was in dienst van het Hertogdom van Gelre. In de 80-jarige oorlog werd het kasteel gedeeltelijk verwoest door rondtrekkende en plunderende soldaten; net zoals elk oud kasteel werd het in de loop der eeuwen veelvuldig verwoest, verbouwd en vergroot. Tot 1738 bleef het kasteel in handen van familie Van Wittenhorst. Daarna kwam het door vererving in eigendom van de familie Von Fürstenberg.

In 1798 maakte de Fransen een einde aan de Heerlijke rechten van de laatste bewoner: Frans Clemens von Fürstenberg. Hierna raakte het kasteel in verval. Rond 1828 werd een groot deel van het kasteel en bijgebouwen afgebroken. Alleen de Tiendschuur bleef bewaard en een deel van Hof ter Binnen, de nabij gelegen boerderij. Tegenwoordig zijn deze elementen nog zichtbaar en een deel van de kasteelruïne is prachtig gerestaureerd en sommige stukken opnieuw opgebouwd.

Meer info
Bezienswaardigheden Horst

De Peelkabouters van Horst

Bezienswaardigheden Horst

De 17 bronzen beelden in het centrum van Horst symboliseren het recente sprookje van de Peelkabouters van oud-burgemeester van Horst, de heer Fasol. Rondom het sprookje worden evenementen georganiseerd en door de Stichting Peelkabouters wordt geld ingezameld voor diverse goede doelen.

De beelden werden gemaakt door Nicolas van Ronkenstein, in 1997. Het sprookje van De Peelkabouters is in boekvorm te koop bij Bruna Horst en VVV Horst, beiden op enkele meters afstand gelegen van het kunstwerk.

Meer info
Bezienswaardigheden Horst

Houtsculpturen & zitbank aan de Lollebeek

Bezienswaardigheden Castenray

Deze houtsculpturen zijn in 2016 ter plekke gemaakt door boomzaagkunstenaar Roel van Wijlick uit Venlo. De kunstenaar maakte in opdracht van de Dorpsraad Castenray, Stichting Jeugdwerk Castenray en Kleur in Castenray een zitbank uit een eeuwenoude eikenboom die hij in Griendtsveen had uitgezocht om zijn speciale vorm

De dieren op de zitbank, eenden, een kikker, libellen en een uil, zijn volledig met een motorkettingzaag gemaakt. Aanvankelijk stond de zitbank met de sculpturen bij de brug aan de Kreuzelweg. Later werd de bank verplaatst naar een poel langs de meanderende Lollebeek, aan de oostkant van de autosnelweg A73.

Bij en in de poel werden in 2016 voor de jeugd verschillende uitdagende toestellen geplaatst waarop de jongeren zich kunnen uitleven, zoals een vlonder met trektouw, een loopbrug, stappalen en stapstenen.

Meer info
Bezienswaardigheden Castenray

Caselse Vennen

Natuurgebieden Castenray

De Caselse Vennen is een uniek en meestal nat (laarzen meenemen) natuurgebied. Diverse plantensoorten, die van een nat milieu houden, zijn hier te vinden. In het gebied bevinden zich nog oude turfputten, waar tot 1920 nog turf werd gestoken door de inwoners van Castenray.

Voor een mooie wandelroute door de Caselse Vennen kijkt u bij Laarzenpad Caselse Vennen.

Meer info
Natuurgebieden Castenray

Linnen garens drogen

Bezienswaardigheden Horst

Voor Museum De Kantfabriek prijkt het kunstwerk ‘Linnen garens drogen’. Het bronzen werk verwijst naar de vele huisweverijen die Horst vroeger kende. Het garen werd in water gelegd om looistoffen eraan te onttrekken. Daarna droogde men het garen aan stokken.

Hans Stoffels en Pii Daenen ontwierpen het werk. Het kunstwerk is één van de ruim 30 werken in de Horster openbare ruimte.

Meer info
Bezienswaardigheden Horst

Horst

Dorpen / Steden Horst

Het uitnodigende Horst is een gezellig dorp met een veelzijdige winkelcentrum.

Op gebied van recreatie-aanbod is Horst een hoogvlieger; musea zoals het Koperslagermuseum en De Kantfabriek zijn de moeite waard om te bezoeken. Ook is Horst thuisbasis van Het Aardbeienland, waar men alles te weten komt over aardbeien.

Horst is het centrum van de Nederlandse champignonteelt.

Meer info
Dorpen / Steden Horst

Educatiepoel

Bezienswaardigheden Castenray

Deze leerplek zal wandelaars met kinderen zeker aanspreken! 

Over de poel zijn loopbruggen aangelegd die verboden worden door een kleine trekveer. Kinderen kunnen over grote stapstenen en stappalen de andere oever van de poel bereiken. Een picknickplek, een pomp, een houten watergoot én een waterrad vormen uitdagen voor kinderen om naar hartelust te spelen

Je kan ook nog iets leren! Zo is er een informatiebord over alle beesjes die je er kunt vinden én staat er een kist met hulpmaterialen om zelf op zoek te gaan naar de beestjes

Meer info
Bezienswaardigheden Castenray

Drie gratiën

Bezienswaardigheden Horst

‘Beelden zijn stil maar zeggen veel.’ De bronzen beeldengroep ‘Drie gratiën’ is geplaatst aan de vooravond van het nieuwe Millennium.

Het werk is geselecteerd omdat zij op monumentale wijze harmoniëren met de natuurlijke omgeving van De tuin der gratiën. Het kunstwerk is van Teun Rossenburg. Deze beeldengroep is één van de ruim 30 werken in de openbare ruimte die Horst aan de Maas rijk is.

Meer info
Bezienswaardigheden Horst

St. Lambertuskerk Horst

Bezienswaardigheden Horst

Omstreeks 1219 werd de eerste melding gemaakt van de St. Lambertuskerk. Toen was de naam nog 'kerk te Berkelo', aangezien Horst toen zo heette.

De zware westtoren werd omstreeks 1400 gebouwd. Deze bleef staan tot 1944. Op 1944 werd de toren opgeblazen door de Duitsers. De kerk, samen met de kunstvoorwerpen die zich hierin bevonden, werden vernield.

De restanten van de oude kerk werden in 1946 gesloopt. Architect Alfons Booster werd in 1948 ingeschakeldom een nieuwe kerk te bouwen. De keuze is toen gevallen op een atrium aan de westzijde en plaatsing van de toren aan de noordzijde. Dit was nog nooit eerder ergens te zien. De huidige Lambertuskerk werd in gebruik genomen op 17 november 1952.

De kerk is geopend voor stil gebed, bezichtiging of het aansteken van een kaarsje op dinsdag (10.30 - 12.30 uur), woensdag, donderdag, zaterdag en zondag (14.00 - 16.00 uur).

Meer info
Bezienswaardigheden Horst

St. Jozefkapel

Bezienswaardigheden Horst

De St. Jozefkapel is een wegkapel in Horst, dat in 1901 werd gebouwd. De kapel werd gewijd aan de heilge St. Jozef, de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders in het algemeen. 

De St. Jozefkapel ligt op de hoek van de Herstraat en de St. Josephstraat. Hierdoor domineert de kapel het straatbeeld op deze plek. De kapel is gebouwd in neogotische stijl en valt daarnaast op door het rijk uitgevoerde maaswerk in de vensters. De St. Jozefkapel is een rijksmonument.

Uit archieven van de Lambertuskerk blijkt dat op deze locatie vroeger Het Heilige Huisken van de Heilige Familie heeft gestaan; een kleine kapel. Omstreeks 1900 raakte dit in verval en is de St. Jozefkapel hiervoor in de plaats gebouwd.

In 2009 raakte de kapel ernstig beschadigd door een aanrijding. De kapel werd hersteld, maar de kosten bedroegen naar schatting €50.000.

Meer info
Bezienswaardigheden Horst

Paard (bronzen beeld)

Bezienswaardigheden Horst

Het Paard, van de hand van Fons Bemelmans, symboliseert de dynamiek van de Gemeente Horst aan de Maas.

Het bronzen werk werd in 1988 geplaatst voor het gemeentehuis van Horst aan de Maas.

Meer info
Bezienswaardigheden Horst

Kunstschatten Sint Lambertuskerk

De Gortmeule

Hundje van Horst

Kasteelpark Ter Horst

Ruïne Kasteel ter Horst

De Peelkabouters van Horst

Houtsculpturen & zitbank aan de Lollebeek

Caselse Vennen

Linnen garens drogen

Horst

Educatiepoel

Drie gratiën

St. Lambertuskerk Horst

St. Jozefkapel

Paard (bronzen beeld)

De Sint-Lambertuskerk bezit collectieve, middeleeuwse kerkschatten die zijn aangemerkt als nationaal beschermd cultuurbezit.

Veel van de kunstwerken dateren uit het einde van de vijftiende eeuw, de periode dat deze regio zijn eigen Gouden Eeuw kende. Vaak sierde de heiligenbeelden altaren die door Horster broederschappen en gilden waren gesticht. De beelden van de beschermheiligen verwijzen naar oude beroepen als smeden, textielarbeiders, schoenmakers en leerbewerkers.

De kerkinventaris is de belangrijkste cultuurhistorische schat van de gemeente Horst aan de Maas.

Meer info
Categorie: Bezienswaardigheden Adres: St. Lambertusplein 16 Locatie: 5961 EW Horst Route naar bezienswaardigheid

Rond 1600 werd de boerderij 'De Gortmeule' gesticht in buurtschap Veld Oostenrijk. Daarmee is De Gortmeule de oudste, nog aanwezige, boerderij in deze buurt.

De boerderij (en de naam!) ontstond doordat er op deze plek gerst tot gort gemalen werd door een rosmolen, een molen die door een paard aangedreven werd. De boerderij en het erf zijn grotendeels in oorspronkelijke staat. De omgeving, de oorspronkelijke landbouwgronden, zijn teruggebracht in een natuurlijke leefomgeving.

De Gortmeule is in 2011 betiteld als landgoed.

Meer info
Categorie: Bezienswaardigheden Adres: Gortmolenweg 19 Locatie: 5961 NX Horst Route naar bezienswaardigheid

Het ‘Hundje van Hôrs’ is gebaseerd op het oude, bekende versje: ‘Hedde dôrs?, Godde naor Hôrs. Dao hebbe ze en hundje. Dát pist ów in ’t mundje!’ (Heb je dorst? Dan ga je naar Horst. Daar zit een hondje. Dat plast je in het mondje!). Het hondje is tevens een watertappunt en staat bij de grote fontijn op het Lambertusplein.

Het hondje is door het Centrum Management Horst aangeboden aan de bevolking.

Meer info
Categorie: Bezienswaardigheden Adres: Sint Lambertusplein Locatie: 5961 Horst Route naar bezienswaardigheid

Kasteel Huys Ter Horst ligt in een prachtig parkachtig landschap. Dit natuurgebied stond vroeger bekend als 'de Moelbaerenbos'. Later werd dit 'de Kasteelse Bossen' genoemd en sinds 2009 draagt het de naam 'Kasteelpark Ter Horst'.

Het gebied heeft een recreatieve functie voor de gemeente Horst aan de Maas. In het gebied liggen namelijk verschillende sportvelden, een visvijver, een ruime dierenwijde en een groot hotel. Daarnaast is het een prachtig natuurgebied waar men heerlijk kan wandelen of hardlopen. Er zijn dan ook diverse wandelroutes in dit gebied. Ook het IVN Maasdorpen organiseert regelmatig wandelingen door Kasteelpark Ter Horst. Nabij de kasteelruïne Huys ter Horst bevindt zich 'Het Zoemhukske', een praktijkcentrum voor de bijenteelt in de regio Horst aan de Maas en eigendom van de Imkervereniging Horst en omstreken.

Meer info
Categorie: Natuurgebieden Adres: Kasteellaan 10 Locatie: 5961 Horst Route naar bezienswaardigheid

De ruïne van kasteel Huys ter Horst heeft een plaats in de harten van de Horstenaren. Niet alleen het kasteel maar ook de families die er woonden spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van het gebied tussen Maas en Peel.

De geschiedenis van Huys ter Horst gaat terug tot ongeveer 1300. In 1532 kwam het complex in handen van ambtsman Johan van Wittenhorst die hierna ook wel Heer van Horst genoemd werd. Hij was in dienst van het Hertogdom van Gelre. In de 80-jarige oorlog werd het kasteel gedeeltelijk verwoest door rondtrekkende en plunderende soldaten; net zoals elk oud kasteel werd het in de loop der eeuwen veelvuldig verwoest, verbouwd en vergroot. Tot 1738 bleef het kasteel in handen van familie Van Wittenhorst. Daarna kwam het door vererving in eigendom van de familie Von Fürstenberg.

In 1798 maakte de Fransen een einde aan de Heerlijke rechten van de laatste bewoner: Frans Clemens von Fürstenberg. Hierna raakte het kasteel in verval. Rond 1828 werd een groot deel van het kasteel en bijgebouwen afgebroken. Alleen de Tiendschuur bleef bewaard en een deel van Hof ter Binnen, de nabij gelegen boerderij. Tegenwoordig zijn deze elementen nog zichtbaar en een deel van de kasteelruïne is prachtig gerestaureerd en sommige stukken opnieuw opgebouwd.

Meer info
Categorie: Bezienswaardigheden Adres: Kasteellaan 2 Locatie: 5961 Horst Route naar bezienswaardigheid

De 17 bronzen beelden in het centrum van Horst symboliseren het recente sprookje van de Peelkabouters van oud-burgemeester van Horst, de heer Fasol. Rondom het sprookje worden evenementen georganiseerd en door de Stichting Peelkabouters wordt geld ingezameld voor diverse goede doelen.

De beelden werden gemaakt door Nicolas van Ronkenstein, in 1997. Het sprookje van De Peelkabouters is in boekvorm te koop bij Bruna Horst en VVV Horst, beiden op enkele meters afstand gelegen van het kunstwerk.

Meer info
Categorie: Bezienswaardigheden Adres: Kerkstraat Locatie: 5961 Horst Route naar bezienswaardigheid

Deze houtsculpturen zijn in 2016 ter plekke gemaakt door boomzaagkunstenaar Roel van Wijlick uit Venlo. De kunstenaar maakte in opdracht van de Dorpsraad Castenray, Stichting Jeugdwerk Castenray en Kleur in Castenray een zitbank uit een eeuwenoude eikenboom die hij in Griendtsveen had uitgezocht om zijn speciale vorm

De dieren op de zitbank, eenden, een kikker, libellen en een uil, zijn volledig met een motorkettingzaag gemaakt. Aanvankelijk stond de zitbank met de sculpturen bij de brug aan de Kreuzelweg. Later werd de bank verplaatst naar een poel langs de meanderende Lollebeek, aan de oostkant van de autosnelweg A73.

Bij en in de poel werden in 2016 voor de jeugd verschillende uitdagende toestellen geplaatst waarop de jongeren zich kunnen uitleven, zoals een vlonder met trektouw, een loopbrug, stappalen en stapstenen.

Meer info
Categorie: Bezienswaardigheden Adres: Lollebeek Locatie: Castenray
Route naar bezienswaardigheid

De Caselse Vennen is een uniek en meestal nat (laarzen meenemen) natuurgebied. Diverse plantensoorten, die van een nat milieu houden, zijn hier te vinden. In het gebied bevinden zich nog oude turfputten, waar tot 1920 nog turf werd gestoken door de inwoners van Castenray.

Voor een mooie wandelroute door de Caselse Vennen kijkt u bij Laarzenpad Caselse Vennen.

Meer info
Categorie: Natuurgebieden Adres: Gerrit Artsstraat 2 Locatie: 5811 BN Castenray Route naar bezienswaardigheid

Voor Museum De Kantfabriek prijkt het kunstwerk ‘Linnen garens drogen’. Het bronzen werk verwijst naar de vele huisweverijen die Horst vroeger kende. Het garen werd in water gelegd om looistoffen eraan te onttrekken. Daarna droogde men het garen aan stokken.

Hans Stoffels en Pii Daenen ontwierpen het werk. Het kunstwerk is één van de ruim 30 werken in de Horster openbare ruimte.

Meer info
Categorie: Bezienswaardigheden Adres: Americaanseweg 8 Locatie: 5961 GP Horst Route naar bezienswaardigheid

Het uitnodigende Horst is een gezellig dorp met een veelzijdige winkelcentrum.

Op gebied van recreatie-aanbod is Horst een hoogvlieger; musea zoals het Koperslagermuseum en De Kantfabriek zijn de moeite waard om te bezoeken. Ook is Horst thuisbasis van Het Aardbeienland, waar men alles te weten komt over aardbeien.

Horst is het centrum van de Nederlandse champignonteelt.

Meer info
Categorie: Dorpen / Steden Adres: Sint Lambertusplein 1 Locatie: Horst
Route naar bezienswaardigheid

Deze leerplek zal wandelaars met kinderen zeker aanspreken! 

Over de poel zijn loopbruggen aangelegd die verboden worden door een kleine trekveer. Kinderen kunnen over grote stapstenen en stappalen de andere oever van de poel bereiken. Een picknickplek, een pomp, een houten watergoot én een waterrad vormen uitdagen voor kinderen om naar hartelust te spelen

Je kan ook nog iets leren! Zo is er een informatiebord over alle beesjes die je er kunt vinden én staat er een kist met hulpmaterialen om zelf op zoek te gaan naar de beestjes

Meer info
Categorie: Bezienswaardigheden Adres: Tussen Wandelknooppunt 46 En 47 Locatie: Castenray
Route naar bezienswaardigheid

‘Beelden zijn stil maar zeggen veel.’ De bronzen beeldengroep ‘Drie gratiën’ is geplaatst aan de vooravond van het nieuwe Millennium.

Het werk is geselecteerd omdat zij op monumentale wijze harmoniëren met de natuurlijke omgeving van De tuin der gratiën. Het kunstwerk is van Teun Rossenburg. Deze beeldengroep is één van de ruim 30 werken in de openbare ruimte die Horst aan de Maas rijk is.

Meer info
Categorie: Bezienswaardigheden Adres: De Kasteelse Bossen, Tienrayseweg Locatie: 5961 Horst Route naar bezienswaardigheid

Omstreeks 1219 werd de eerste melding gemaakt van de St. Lambertuskerk. Toen was de naam nog 'kerk te Berkelo', aangezien Horst toen zo heette.

De zware westtoren werd omstreeks 1400 gebouwd. Deze bleef staan tot 1944. Op 1944 werd de toren opgeblazen door de Duitsers. De kerk, samen met de kunstvoorwerpen die zich hierin bevonden, werden vernield.

De restanten van de oude kerk werden in 1946 gesloopt. Architect Alfons Booster werd in 1948 ingeschakeldom een nieuwe kerk te bouwen. De keuze is toen gevallen op een atrium aan de westzijde en plaatsing van de toren aan de noordzijde. Dit was nog nooit eerder ergens te zien. De huidige Lambertuskerk werd in gebruik genomen op 17 november 1952.

De kerk is geopend voor stil gebed, bezichtiging of het aansteken van een kaarsje op dinsdag (10.30 - 12.30 uur), woensdag, donderdag, zaterdag en zondag (14.00 - 16.00 uur).

Meer info
Categorie: Bezienswaardigheden Adres: St. Lambertusplein 16 Locatie: 5961 EW Horst Route naar bezienswaardigheid

De St. Jozefkapel is een wegkapel in Horst, dat in 1901 werd gebouwd. De kapel werd gewijd aan de heilge St. Jozef, de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders in het algemeen. 

De St. Jozefkapel ligt op de hoek van de Herstraat en de St. Josephstraat. Hierdoor domineert de kapel het straatbeeld op deze plek. De kapel is gebouwd in neogotische stijl en valt daarnaast op door het rijk uitgevoerde maaswerk in de vensters. De St. Jozefkapel is een rijksmonument.

Uit archieven van de Lambertuskerk blijkt dat op deze locatie vroeger Het Heilige Huisken van de Heilige Familie heeft gestaan; een kleine kapel. Omstreeks 1900 raakte dit in verval en is de St. Jozefkapel hiervoor in de plaats gebouwd.

In 2009 raakte de kapel ernstig beschadigd door een aanrijding. De kapel werd hersteld, maar de kosten bedroegen naar schatting €50.000.

Meer info
Categorie: Bezienswaardigheden Adres: Herstraat 25B Locatie: 5961 GG Horst Route naar bezienswaardigheid

Het Paard, van de hand van Fons Bemelmans, symboliseert de dynamiek van de Gemeente Horst aan de Maas.

Het bronzen werk werd in 1988 geplaatst voor het gemeentehuis van Horst aan de Maas.

Meer info
Categorie: Bezienswaardigheden Adres: Wilhelminiplein Locatie: 5961 Horst Route naar bezienswaardigheid