IVN Helden Filmavond over kraanvogels.

IVN Helden Filmavond over kraanvogels.   

IVN gebouw    Kloosterstraat 12        Helden   

Gratis

Beschikbare data

Dit evenement is verlopen.

Donderdag 10 oktober om 20.00 uur vertoont Cor Speek zijn film over kraanvogels in het IVN gebouw in Helden.

Al jaren houdt Cor zich bezig met filmen in de natuur en hij heeft een passie voor deze statige vogel met zijn blauwgrijze verenkleed en kenmerkende trompetterroep. Hij maakt opnamen in de gebieden waar deze vogels rusten en fourageren: van Rügen, Diepholz, de Strabrechtse heide en De Pelen tot Extremadura in Spanje waar ze overwinteren of doortrekken naar Afrika.

De kraanvogel is kieskeurig, hun voorkeur gaat uit naar open en rustige gebieden waar ze voldoende voedsel vinden en waar het wat moerassig is omdat ze staand in ondiep water slapen
De Groote Peel voldoet aan deze voorwaarden en is daarom al jaren een belangrijk rustgebied zowel in voor als najaar.
Het aantal kraanvogels in het voorjaar is meestal lager omdat de vogels zo snel mogelijk in hun broedgebieden in Scandinavie, Oost-Duitsland ,Polen en West-Rusland willen zijn.
In het najaar begint de trek naar het zuiden vaak al in oktober als de winter in Oost-Duitsland invalt.
Grote groepen van honderden tot soms duizenden vogels worden dan in het zuidoosten van ons land gezien, de aantallen worden sterk beïnvloed door de windrichting.
Een deel hiervan gebruikt de Groote Peel om te rusten en blijven dan enkele dagen tot soms weken.
Een enkele keer overwinteren kleine groepen kraanvogels hier, mogelijk onder invloed van klimaatverandering en de mildere temperaturen in de winter.
U bent van harte uitgenodigd deze interessante avond bij te wonen, toegang is gratis.

Eten en drinken in Helden