Lezing Hans van Laarschot in de Groote Pelen Reserveren

Lezing Hans van Laarschot in de Groote Pelen   

NP De Groote Peel    Moostdijk 15    6035 RB    Ospel   

Gratis

Beschikbare data

Dit evenement is verlopen.

De Peel als bondgenoot in de verdediging
Staatsbosbeheer organiseert in oktober en november een serie lezingen in Buitencentrum De Pelen. Het thema is ‘75-jaar bevrijding van de Peel’.

De eerste lezing op zondag 27 oktober wordt verzorgd door Hans van Laarschot. Hij vertelt over de belangrijke rol van het Peelmoeras in de verdediging tegen de vijand.

Het Peelmoeras, een natuurlijke bondgenoot in de militaire verdediging. Het Peelmoeras is moeilijk tot niet begaanbaar. Al ver voor de Tweede Wereldoorlog ontdekte het Nederlandse leger dat de Peel gebruikt kon worden in de verdediging tegen een vijand. Regelmatig kwamen officieren naar het gebied om de (on)mogelijkheden en de ontwikkelingen te bekijken. Dit resulteerde in interessante en anekdotische Peelrapporten. Het leger wil in de vooroorlogse jaren dertig een volledig behoud van de Peel. De Peelgemeenten reageren niet enthousiast en willen door met de turfwinning en ontginning. Toch lukt het om de Peelmoerassen een belangrijke plaats te geven in de Peel-Raamstelling. En uiteindelijk legt het de basis voor het Nationaal Park De Groote Peel.

Hans van Laarschot is één van de leden van de overleggroep ‘Oorlog rondom de Peel’, een groep mensen die diepgaand in de oorlog geïnteresseerd is, ieder met eigen deskundigheid/ervaring op heel verschillende gebieden. De meerwaarde van dit overleg blijkt o.a. uit de presentaties die diverse leden gehouden hebben voor de lezingencyclus ‘Dodenvallei de Peel’ en in Buitencentrum De Pelen. Ook heeft de groep belangrijk bijgedragen aan het tot stand komen van en meegewerkt aan het door Museum Klok en Peel gelanceerde project ‘Death Valley De Peel’. En diverse groepsleden werken mee aan de wekelijkse rubriek ‘De Peel onder Vuur’ in de weekbladen van Asten, Deurne en Someren.

Nog meer lezingen i.h.k.v. 75-jaar bevrijding
De lezing van Hans van Laarschot is de eerste in een reeks van vier lezingen/presentaties die in het Buitencentrum gehouden worden. Op 3 november toont Gerard Geboers de documentaire ‘‘Drama in ’t Ommels Eindje’. Op zondag 10 november vertelt Jan Wijdemans over ‘Landmijnen in en rond De Groote Peel’. De lezing op zondag 24 november wordt wederom verzorgd door Gerard Geboers. Het onderwerp is ‘Tussen den Hemel en Het Eeuwig Leven’.

Eten en drinken in Ospel