ZIJN ER NOG WEIDEVOGELS IN PEEL & MAAS? Reserveren

ZIJN ER NOG WEIDEVOGELS IN PEEL & MAAS?   

IVN gebouw    Kloosterstraat 12        Helden   

Gratis

Beschikbare data

Dit evenement is verlopen.

Herkenningscursus weidevogels Vogelwerkgroep IVN Helden

Al vele jaren controleren de leden van de Vogelwerkgroep IVN Helden de weidevogelstand in de gemeente Peel & Maas.
Ieder jaar worden in week 16 de weidevogels geteld en worden de resultaten vergeleken met eerdere jaren.
Helaas moeten de leden van de Vogelwerkgroep constateren dat de weidevogelstand ook in Helden e.o. sterk terugloopt. Ook landelijk neemt het aantal weidevogels schrikbarend af.
De redenen hiervoor zijn divers:o.a. de intensieve landbouw, het wegvallen van het biotoop voor weidevogels, steeds meer weiden worden akkers, toenemende predatie door vos, das en bv de ekster, verdroging van akkers en weiden door het dalen van de grondwaterstand.
Enkele weidevogels staan op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten, dat zegt genoeg.

Toch blijft het een interessante hobby om weidevogels te gaan spotten. Je moet natuurlijk wel weten hoe weidevogels er uit zien.
Vandaar dat leden van de Vogelwerkgroep op 16 mei a.s. een weidevogelherkenningscursus gaan houden. 

Tijdens deze avond zal worden gekeken welke weidevogels er zijn, hoe ze zich gedragen, waar ze voorkomen, wat zijn hun geluiden en wat kunnen we doen aan weidevogelbescherming.

Deelname aan deze cursus is gratis.
Datum 16 mei
Aanvang: 20.00 uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Maessen tel 06-81293259

Eten en drinken in Helden