Print deze route | Download GPX | Naar e-mail sturen

Ervaart u problemen met printen in Google Chrome of Safari? Probeer dan een andere browser zoals Firefox of Internet Explorer.

Maas en Maasheggenroute

De Maasheggen liggen in de uiterwaarden van de Maas, van Middelaar tot Bergen en van Vierlingsbeek tot Cuijk. Het eeuwenoude landschap is uniek in West-Europa en heeft vooral aan de Brabantse kant de ruilverkaveling goed overleefd.

Maar het voornaamste was dat de maasheggen hier niet door prikkeldraad vervangen werden. Dit kwam mede doordat deze na overstromingen de vruchtbare maasklei vasthielden. De Maasheggen vormen nu een bijzonder ecosysteem waar zeldzame planten- en diersoorten voorkomen!

Deze fietsroute is een Martinustorenroute.

De route start bij het gratis toegankelijke bezoekerscentrum Martinustoren. Het bezoekerscentrum stipt de historie en natuur van het land van Maas en Niers aan en biedt u een mooi uitzicht.

Vanaf de toren volgt u linksaf de weg via de Haspel en de Genneperhuisweg. Bij de Niersbrug ligt knooppunt 39, het startpunt van de knooppuntenroute. U gaat hier de Niersstraat in, richting knooppunten 25 en 51. Hierbij passeert u het historische stadhuis met de Gennepse ooievaars.

Vanaf knooppunt 51 gaat de route over de Maas via de knooppunten 2-7 en 15. Hier in het Maasheggenlandschap treft u veel nieuwe gevlochten maasheggen aan. Deze zijn het resultaat van de jaarlijkse Nederlandse Kampioenschappen Maasheggenvlechten die hier gehouden worden. In de heggen ziet u o. a. knotbomen staan zoals essen en wilgen. Ze zorgden vroeger voor het 'boerengeriefhout'. Men vervaardigde hiervan stelen voor het gereedschap en vlocht er manden van. Tussen de heggen treft men poelen aan die ontstaan zijn door kleiafgravingen. Ze vergroten de natuurrijkdom van het gebied en tevens het waterbergend vermogen van het landschap.

Via de knooppunten 15-1-17 en 4 passeert u het voormalige kasteel van Boxmeer en bereikt u het sluizencomplex Sambeek-Afferden. Het schutten van de boten vormt een interessant schouwspel (infopaneel).

Vanaf knooppunt 4 volgt u de knooppunten 38-55-40. U passeert hier enkele lage maasduintjes, de Groeningse en Vortumse Bergjes. Het zijn eilandjes van zand te midden van de klei. Ze hebben hun eigen flora en fauna, waaronder dassen. De route gaat richting Vierlingsbeek. Dit is het zuidelijkste punt van het Brabantse Maasheggenlandschap dat zich als een aaneengesloten gebied tot Cuijk uitstrekt. Het kleinschalige heggenlandschap heeft hier zijn eeuwenoude uitstraling het best bewaard. De gevlochten rijkbloeiende en stekelige heggen van meidoorn en sleedoorn vormen een prima veekering. Ze bieden tevens onderdak aan talloze vogels die profiteren van de vele bessen die de heggen 's winters dragen. Dit alles resulteert in een rijke flora met zeldzame planten als bostulp en gevlekte aronskelk.

Bij Vierlingsbeek, knooppunt 40, gaat de route met de veerpont de Maas over en bereikt u het idyllische Maasdorp Oud-Bergen met zijn eeuwenoude kerktoren. Vanaf knooppunt 89, richting knooppunten 32 en 34, bij de Afferdse pont, gaat u richting knooppunten 87, 29 en 51. U passeert achtereenvolgens het sluizencomplex en komt voorbij het romantische kasteel Huys Heijen. Terug bij knooppunt 51 steekt u weer de Maas over naar het noordelijk deel van de Maasheggenroute.

Vanaf knooppunt 2 fietst u tussen de maasheggen door ( de Oeffelter Meent) naar knooppunt 12, naar het klooster St. Agatha. Het Kruisherenklooster uit 1371 is het oudste, permanent bewoonde klooster van Nederland. Het klooster was vanaf de 14de eeuw de eigenaar van dit maasheggengebied. De Historische Kloostertuin en het Bezoekerscentrum Klooster St. Agatha zijn gratis te bezoeken.

Vanaf knooppunt 12 gaat de route via de knooppunten 70-71 en 69 naar Cuijk. Bij knooppunt 4 gaat u met de veerpont de Maas over. Hier vervolgt u de route bij knooppunt 44. Vlakbij lag de Romeinse brug Cuijk-Middelaar (infopaneel). De route gaat verder via de knooppunten 28-27 en 38. U ziet dat ook aan deze kant van de Maas een deel van het maasheggenlandschap aan de schaalvergroting is ontsnapt.

Voordat u de kerk van Middelaar bereikt passeert u een boerderij met een bijzondere historie. Hier stond eens Huys te Middelaar (infopaneel).

Vanaf knooppunt 38 fietst u over de vestingwerken van het voormalige Genneper Huys naar het eindpunt, knooppunt 39. Op de ruïne staat een uitkijktoren, die een fraai uitzicht geeft op het rivierenlandschap, het stuwwallandschap en de Maasheggen.

Wilt u meer over deze reusachtige vesting weten dan is een bezoek aan het gratis toegankelijke museum het Petershuis de moeite waard. Uiteraard is een terras in het gezellige centrum van Gennep een aantrekkelijk alternatief.

Startpunt Torenstraat (Nabij 17)
6591 CD Gennep Bereken route naar startpunt
Herkenningspunt Martinustoren
Lengte 55 km
Type Knooppunten route
Knooppunten 39, 25, 51, 02, 07, 15, 01, 17, 04, 38, 55, 40, 89, 32, 34, 87, 29, 51, 02, 12, 70, 71, 69, 04, 44, 28, 27, 38, 39
Weg type Verharde weg
Parkeren In de directe omgeving is vrij parkeren: P-Melkstraatje en P-Martinushof.
Horeca langs deze route
Brasserie 't Geveltje Zandstraat 55, Gennep

Komt u onduidelijkheden tegen tijdens uw route meld dit dan bij Routebureau Noord- en Midden-Limburg: Tel 06-42045079 of email info@routebureaulimburg.nl. Hartelijk dank!

Print deze route Download GPX Naar e-mail sturen