Print deze route | Download GPX | Naar e-mail sturen

Ervaart u problemen met printen in Google Chrome of Safari? Probeer dan een andere browser zoals Firefox of Internet Explorer.

Maasduinen en Stuwwal route

Zuid-Limburg is bekend om zijn heuvellandschap. Maar ook in het noorden van Limburg tref je heuvels aan: de Maasduinen en de heuvels van de stuwwal.

De Maasduinen zijn een aaneenschakeling van hoge zandruggen die evenwijdig aan de Maas lopen. Ze zijn ontstaan doordat op het einde van de laatste ijstijd eeuwenlang sterke westenwinden zand opnamen en op de oostelijke Maasoevers deponeerden. Zo ontstond de langste rivierduinengordel van Nederland die van Mook tot voorbij Venlo loopt. De stuwwal ontstond doordat een gletsjer van honderden meters dik de zachte aarde voor zich uit stuwde. Door de verschillende oorsprong en grondsoorten hebben deze heuvels een verschillende flora en fauna.

Let op: deze route passeert de grens naar Duitsland. De bordjes van de knooppunten zien er dan ietsje anders uit.

Alternatief startpunt
VVV Plasmolen-Mook
Witteweg 10, 6586 AC Plasmolen
Parkeerplaats Witteweg bij VVV

Deze route is een Martinustorenroute.

De route begint bij bezoekerscentrum Martinustoren. De gratis toegankelijke toren biedt een mooi uitzicht op o.a. de stuwwal met de St. Jansberg en het Reichswald.

Vanaf de Toren gaat u via de Torenstraat naar het historische stadhuis van Gennep. Een van de schoorstenen wordt vanaf 2000 door ooievaars bewoond. Vlakbij, op het einde van de gezellige Niersstraat, is de start van deze knooppuntenroute bij knooppunt 39.

Vanaf hier gaat u (terug) richting knooppunt 25. De naam van de voornaamste winkelstraat, de Zandstraat, verwijst ernaar dat Gennep op een Maasduin werd gebouwd. Een Maasduin die voldoende hoog was om het water van Maas en Niers buiten de deur te houden.

Bij knooppunt 51 herinnert de locomotief loc 094 aan het bijzondere verleden van het spoorstadje Gennep, dat het middelpunt was van het Duits lijntje.
De route gaat richting knooppunt 52 en volgt het traject van dit voormalige Duits lijntje. Hier werd omstreeks 1870 de ‘Maasduinendoorsteek’ gegraven. Aan de linker zijde ligt de Looierheide en aan de rechter zijde de Gennepse heide. Aan beide zijden passeert u een ven. Deze vennen zijn uitgestoven laagtes tot op een kleibodem, waardoor het water niet verdwijnt.

Van knooppunt 52 gaat u richting knooppunten 26, 40, 36 en 22. In de verte ziet u de stuwwal. Deze is begroeid met de uitgestrekte bossen van de St. Jansberg en het Reichswald. Eens stroomde hier de Rijn. Deze heeft het landschap vorm gegeven. Hij heeft gezorgd voor de steile helling van de stuwwal. Ook de zand- en grindwinning aan de voet van de stuwwal dankt haar bestaan aan de Rijn. Het zand en grind zijn namelijk afkomstig uit het stroomgebied van de Rijn! Van knooppunt 22 naar de knooppunten 35, 31, 20, 56 en 79 passeert u achtereenvolgens de molen Rust na Arbeid en de meanderende rivier de Niers die in een oude stroomgeul van de Rijn stroomt.

Zodra u de grens passeert even oppassen vanwege de iets andere bordjes van de knooppunten.

Knooppunt 56 ligt al in het Reichswald. Dit was van oorsprong vooral een eiken- en beukenbos. Na het uitsterven van het Kleefse hertogelijk geslacht kwam het hertogdom inclusief Reichswald in Pruisisch bezit. Ze introduceerden in de 17de eeuw de grove den en de rechthoekige percelen om de houtwinning te verbeteren.

In februari 1945 vond hier de laatste grote slag aan het westelijk front plaats en leed het bos enorme schade. Het werd na de Tweede Wereldoorlog vooral met snelgroeiende lariks, grove den en sparren hersteld . Het heeft een rijke flora en fauna en men treft er onder andere wilde zwijnen, edelherten, vossen en dassen aan.

Bij knooppunt 79 gaat u weer naar Nederland, richting Groesbeek en de St. Jansberg. U passeert achtereenvolgens de knooppunten 80, 89, 82 en 87. Vanaf knooppunt 87 naar 46 loopt de route over het voormalige landgoed de Wolfsberg. Het historische landgoed heeft veel oud bos met o.a. beuken van meer dan 100 jaar oud.

Na knooppunt 46 richting knooppunt 42 wordt de ondergrond zandiger. We komen in de buurt van de Mookerheide, die aan de rechterkant van het Zevendal ligt. Het Zevendal zelf is een z.g.. droogdal. Het is ontstaan door smeltwater dat van de gletsjer afstroomde. Aan de linkerkant heeft u een mooi uitzicht op het landgoed St. Jansberg. Dit is het gebied van o.a. das, buizerd, vliegend hert en ijsvogel. Er zijn bronnen en sprengen die de eeuwenoude Bovenste Plasmolen aandrijven. En de uitgestrekte kastanjeboombossen zouden zelfs uit de Romeinse tijd stammen.

Bij knooppunt 42 gaat de route richting Middelaar via de knooppunten 41-28. U passeert Plasmolen. Hier is door zand- en grindwinning (de Rijn!) de Mookerplas ontstaan met een fraai watersportgebied en gezellige toeristische drukte tot gevolg. Voor de zand- en grindwinning heeft men eerst de aanwezige Maasduinenheuvels moeten afgraven.

Vanaf knooppunt 28, bij de oude kerk van Middelaar ( gebouwd op een Maasduin) gaat de route via de knooppunten 27, 24, 37, 48 en 38 naar de ruïne van de vesting Genneper Huys. Hier ziet men in de verte het eindpunt van de route, de toren van het bezoekerscentrum Martinustoren met gezellige terrasjes in de directe omgeving.

Startpunt Torenstraat (Nabij 17)
6591 CD Gennep Bereken route naar startpunt
Herkenningspunt Bezoekerscentrum Martinustoren
Lengte 39 km
Type Knooppunten route
Knooppunten Bezoekerscentrum Martinustoren, 39, 25, 51, 52, 26, 40, 36, 22, 35, 31, 20, 56, 79, 80, 89, 82, 87, 46, 42, 41, 28, 27, 24, 37, 48, 38, 39, Bezoekerscentrum Martinustoren
Weg type Verharde wegen
Parkeren In de directe omgeving is vrij parkeren: P-Melkstraatje en P-Martinushof
Horeca langs deze route
Brasserie 't Geveltje Zandstraat 55, Gennep
Strandpaviljoen Dushi 2.0 Pastoorsdijk 11A, Plasmolen

Komt u onduidelijkheden tegen tijdens uw route meld dit dan bij Routebureau Noord- en Midden-Limburg: Tel 06-42045079 of email info@routebureaulimburg.nl. Hartelijk dank!

Print deze route Download GPX Naar e-mail sturen