Print deze route | Download GPX | Naar e-mail sturen

Ervaart u problemen met printen in Google Chrome of Safari? Probeer dan een andere browser zoals Firefox of Internet Explorer.

Staakbonenroute

De Staakbonenroute is een mooie, afwisselende fietsroute over een lengte van 34 kilometer. Hij voert u langs landbouwgronden en historische boerderijen in en rondom Hegelsom, Meterik en Horst.

De kleinschalige teelt van staakbonen (ook wel stokbonen genoemd) vindt plaats tussen mei en september. In de wintermaanden is de teelt hiervan dus niet zichtbaar! Evengoed is deze fietsroute zeer zeker aan te raden, aangezien hij u langs tal van bijzondere en mooie plekken voert.

1. Informatiekiosk Staakbonen

Op het veld van staakbonenteler Thijs Bouten (Asdonckerweg in Hegelsom) staat een informatiekiosk waar u alles kunt lezen over staakbonen. Nieuwsgierig naar de verscheidenheid aan soorten? Of wilt u meer weten over de teeltseizoenen? Loop dan even binnen bij de informatiekiosk. 

2. Asdonckerbeemd

Langs de verbindingsweg Horst-Sevenum, ligt de Asdonckerbeemd. Beemd staat voor laag land en verwijst naar de groengronden nabij oude buurtschappen. Dankzij waterbeheersing is deze grond geschikt geworden voor landbouw. Doordat de oorspronkelijke verkaveling bewaard is gebleven, komt u hier nog altijd kleinschalige, intensieve teelten tegen, zoals staakbonen.

3. Dijkerheide

Dit gebied was tot ongeveer 1900 een heide- gebied dat werd gebruikt voor begrazing met schapen. Toen de behoefte aan akkergrond toe- nam en bovendien kunstmest werd uitgevonden, vonden grootschalige ontginningen plaats. Het beeld van de Dijkerheide veranderde ingrijpend, maar het open karakter bleef behouden. In deze openheid heeft zich grootschalige volle- grondsteelt ontwikkeld, met een intensivering naar glastuinbouw zoals in het gebied Californië.

4. Natuurgebied ’t Ham

In het oude beekdal van de Groote Molenbeek ligt natuurgebied ’t Ham. Het gebied is altijd te nat geweest voor goed agrarisch gebruik. Daarom werd in de jaren ’30 de Groote Molen- beek hier rechtgetrokken in een poging de gronden droger te maken. Echter zonder succes. Vanaf 2000 heeft ’t Ham weer het beeld gekregen van de groengronden van voorheen en is de beek weer in zijn oorspronkelijke staat terug gebracht. 

5. St. Annakapel

Wegen op de grens tussen een beekdal en hoger gelegen landbouwgronden zijn vaak historisch. Aan de St. Annaweg treft u de St. Annakapel aan, vernoemd naar de moeder van de Heilige Maagd Maria. De iets verderop gelegen Vrouwboomweg is vernoemd naar een reeds lang geleden verdwenen boom waarin een Maria- beeldje stond.

6. Hoogveld

Ten noordwesten van het beekdal ligt het bedrijventerrein Hoogveld. Vroeger was dit een agrarisch gebied waar de Horstenaren hun graan verbouwden. De grond werd vruchtbaar gemaakt door de mest uit de potstallen, vermengd met stro en heideplaggen, op het land te verspreiden. Deze manier van mesten verhoogde de grond elk jaar met ongeveer 1 mm. Uit de circa 1 meter dikke humuslaag blijkt dat deze gronden ongeveer 1000 jaar op deze manier zijn gebruikt. De naam Hoogveld is nu ook duidelijk.

7. D’n Afhang en Melatenweg

In de late middeleeuwen werd deze plek als uithoek gebruikt om besmettelijke zieken en zwervers uit het dorp naar te verbannen. De grond was immers zompig en ongeschikt voor landbouw. Dat ‘melaten’ een verbastering is van ‘melaatsen’ past wel, maar is nooit bewezen. Dit ‘onland’ biedt nu plaats aan vele burgers en fraaie landhuizen.

8. Huys ter Horst

Kasteel Huys Ter Horst dateert van rond 1350. Tot 1820 was het bewoond, daarna raakte het in verval. Vanuit de uitkijktoren hebt u een prachtig uitzicht op de ruïne.

9. Kasteelboerderijen

Zware monumentale bomen markeren vaak historische plekken in het landschap. Dat merkt u bijvoorbeeld bij de voormalige kasteelboerderijen De Helpeney, Campsplaats, Meerlohof en De Wevert. Tegenover de Helpeney ligt het in 2009 geopende Parkhotel, met de contouren van een hedendaags kasteel. Hier worden oude en nieuwe monumenten in één landschapsbeeld gevat.

10. Veld Oostenrijk

Het oud-Nederlandse ‘rik’ staat voor ‘rij’ of ‘reeks’, wat in de naam Veld Oostenrijk betekent: een lintbebouwing ten oosten van het ‘Veld’. Het ‘Veld’ verwijst naar een complex gemeenschappelijke akkers. Van de oude boerderijen zijn er nog veel bewaard gebleven. Bijvoorbeeld de Gortmeule, nu een kleinschalige camping met de status landgoed. Maar ook intensieve landbouwtechnologie is ontstaan op dit eeuwen- oude akkerland. Limseeds ontwikkelt hier nieuwe aspergerassen, uitgezet op strak afgebakende percelen.

11. Molen Eendracht Maakt Macht

De molen Eendracht Maakt Macht is in 1899 gebouwd. Dankzij de opbrengst van de molen en eendrachtige samenwerking van alle dorpsbewoners kon de Meterikse kerk worden gebouwd. Vandaar de naam van de molen. In en rondom de molen is het project ‘Van Grond tot Mond’ ingericht, om u kennis te laten maken met de teelt van diverse granen, het malen van meel voor consumptie en het bakken van brood in een houtgestookte oven.

12. Molenveld en Schadijk

In het verleden hebben vele soorten molens het Molenveld omringd om het graan te verwerken dat in de regio werd verbouwd. Aan de noordkant van het Molenveld grenst de goed bewaard gebleven lintbebouwing van Schadijk. Schadijk is een van de oudste buurtschappen van de regio. Er zijn sporen gevonden van bewoning in de vroege ijzertijd, ±700 voor Christus.

13. Schadijkse Bossen

Vroeger waren hier uitgestrekte heidevelden. Boeren staken er plaggen en lieten er schapen grazen. Zo ontstonden kale plekken en kreeg de wind vrij spel. Zandverstuivingen waren het gevolg en zijn de oorzaak van het heuvelachtige karakter in een groot gedeelte van dit bos. Al voor 1850 werd een deel bebost om het Molenveld tegen verstuivingen te beschermen. Later ging men de zandverstuivingen grootschaliger te lijf door meer delen te bebossen met grove dennen. In 2006 besloot men de biologisch-waardevolle stuifduinen te herstellen en werd 50 ha bos gerooid. De Tweede Wereldoorlog is niet ongemerkt aan de Schadijkse Bossen voorbijgegaan. Veel onderduikers vonden in de bossen aanvankelijk een veilig onderkomen.

Startpunt Pastoor Debijestraat 2
5963 AG  Hegelsom Bereken route naar startpunt
Herkenningspunt De kerk van Hegelsom
Lengte 34 km
Type Gemarkeerde route
Markering 6-hoekige bordjes Staakbonenroute
Weg type Verharde en halfverharde wegen
Parkeren U kunt uw auto gratis parkeren bij de kerk
Horeca langs deze route
Parkhotel Horst Tienrayseweg 2, Horst
Bezienswaardigheden langs deze route
Ruïne Kasteel ter Horst Kasteellaan 2, Horst
Kasteelpark Ter Horst Kasteellaan 10, Horst
Drie vrouwen St. Jansstraat, Meterik
Infokiosk staakbonen Asdonckerweg, Hegelsom
De Drie Vrouwen Sint Jansstraat, Meterik
Molen Eendracht maakt macht Schadijkerweg 36, Meterik
De Haan Stationstraat 100, Hegelsom
De Gortmeule Gortmolenweg 19, Horst

Komt u onduidelijkheden tegen tijdens uw route meld dit dan bij Routebureau Noord- en Midden-Limburg: Tel 06-42045079 of email info@routebureaulimburg.nl. Hartelijk dank!

Print deze route Download GPX Naar e-mail sturen