Loswal

Loswal   

Loswal Aijen    5854 PR    Aijen    website


Tot aan 1990 had Maasdorp Aijen een eigen laad- en loswal. Deze loswel werd in de jaren '50 van de twintigste eeuw aangelegd om de per schip aangevoerde boomstammen te kunnen 'lossen', verladen en transporteren naar Duitsland. Daarnaast is de loswal gebruikt voor het laden en verschepen van suikerbieten en als passantenhaven voor rivierschepen.

Eind jaren '80 van de vorige eeuw is de steile kade gesloopt en vervangen door de huidige oever. Ook heeft de loswal een meer recreatieve functie gekregen. Na een opknapbeurt in 2011 is deze recreatieve functie verder versterkt.

Wandelroutes in de buurt