Voormalig Psychiatrische Inrichting St Servaes

Voormalig Psychiatrische Inrichting St Servaes   

Stationsweg 77    5803 AA    Venray    website


Psychiatrie en Venray gaan al meer dan honderd jaar samen.
De Krankzinnigenwet van 1884 is aanleiding om in Limburg een goede opvang voor psychiatrische patiënten te realiseren.

In het kort

Het St. Servatius Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnige Mannen en Zenuwlijders, nu het Vincent van Gogh Instituut voor geestelijke gezondheidszorg, werd gebouwd tussen 1905 en 1907 door de Broeders van Liefde uit Gent (B), naar ontwerp van de Turnhoutse architect Henri van der Plas, als paviljoensysteem volgens de toen nieuwste inzichten voor verpleging van krankzinnigen.

Meer weten

Het ontstaan
In 1905 wordt begonnen met de bouw van het "krankzinnigengesticht” Sint Servatius voor mannen. De opdrachtgever is de Generaal-overste Vader Amadeus Stockmans van de Congregatie der Broeders van Liefde uit Gent.

Het St. Servatius Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnige Mannen en Zenuwlijders, nu Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg, werd gebouwd tussen 1905 en 1907 door de Broeders van Liefde uit Gent (B), naar ontwerp van de Turnhoutse architect Henri van der Plas, als paviljoensysteem volgens de toen nieuwste inzichten voor verpleging van krankzinnigen.

De eerste patiënt van St. Servatius wordt op 7 februari 1907 opgenomen. Op het moment van de officiële opening op 27 mei 1907 zijn er dan al bijna 200 patiënten opgenomen. In 1914 zijn het er ruim 600!

De Tweede Wereldoorlog
Een aantal paviljoens waren zowel bovengronds als ondergronds met elkaar verbonden. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, tijdens de bombardementen, boden de kelders niet alleen voor de patiënten en broeders, maar ook voor veel inwoners van Venray een veilige schuilplaats. vonden. Veel oude gebouwen zijn inmiddels verdwenen en hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw. Met gevolg dat het gangenstelsel is verdwenen. Alleen onder het Dienstencentrum zijn de gangen nog aanwezig.

Vincent van Gogh
Van de oorspronkelijke bebouwing staan nog een aantal Paviljoens A, G, I en J. De tuin met volière en de boerderij zijn behouden gebleven. De kapel maakt deel uit van Paviljoen A, dat in 2016 na een grootschalige renovatie als dienstencentrum in gebruik is genomen door Stg. Vincent van Gogh. Het geheel is in eigendom van Stg. Vincent van Gogh Instituut voor geestelijke gezondheidszorg. Stg. Vincent van Gogh behandelt en begeleidt mensen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen en werkt nauw samen met cliënten en familie of naasten aan herstel en maximale deelname aan de samenleving.

In de afgelopen tientallen jaren hebben grote veranderingen plaats gevonden in de psychiatrie. Zo ook bij Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg. Als gevolg daarvan zijn veel oude gebouwen verdwenen en heeft veel nieuwbouw plaats gevonden, waardoor cliënten meer privacy en een betere huisvesting hebben gekregen.

Anno nu
In 2017 is het oude Hoofdgebouw aan de Stationsweg gesloopt. 'De triomfboog' die bij de entree van het voormalige hoofdgebouw stond is behouden gebleven en heeft inmiddels elders op de locatie Servaashof een nieuwe bestemming.

In 2017 is een nieuw bestemmingsplan voor Servaashof vastgesteld, met meer flexibiliteit, minder woningen (dan het plan uit 2005) en meer kansen voor de monumentale en karakteristieke panden. Vincent van Gogh verwacht met de nieuwe opzet beter in te spelen op haar doelstellingen met betrekking tot vermaatschappelijking voor haar cliënten.

Servaashof, aansluitend op de wijk St. Antoniusveld is het gebied tussen Oostsingel, Stationsweg, St. Servatiusweg en Henri Dunantstraat.

Uitagenda in Venray

Wandelroutes in de buurt