Maasbrug Gennep - Duits Lijntje

Maasbrug Gennep - Duits Lijntje   

N264    Gennep    website


De Maasbrug in Gennep was het grootste bouwproject van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij (N.B.D.S.). In 1873 was de brug klaar.

Vanwege het nabijgelegen station werd deze zo laag mogelijk gehouden. Echter, doordat dit overlast veroorzaakte voor de scheepvaart werd de Maasbrug in 1930 verhoogd met 2,5 meter. Deze verhoging is nu nog zichtbaar.

In september 1944 werd de spoorbrug opgeblazen door het terugtrekkende Duitse leger. In 1955 werd de huidige verkeersbrug naast de spoorbrug gelegd. Deze speelde een voorname rol in de economische vooruitgang van de regio. In 1973, 100 jaar later, werd de spoorbrug afgebroken.

Uitagenda in Gennep

Wandelroutes in de buurt