Aijen

Aijen   

Aijen    5854    Aijen   


Het dorpje Aijen, gemeente Bergen, ligt op een rivierduin langs de Maas. Het dorp kent een geschiedenis van waarschijnlijk 1500 jaar. Momenteel telt het dorp ongeveer 350 inwoners.

Aijen is trots op haar mooie St. Antoniuskapel. De kapel wordt nog gebruikt bij bruiloften, de Aijense kermis en de "St.Tunnis" Winterkermis, waarbij de alom bekende Aijense Köpkesmert wordt gehouden.

Bij deze eeuwenoude Aijense traditie worden varkenskoppen bij opbod geveild. Vroeger ging de opbrengst hiervan naar de armen. Tegenwoordig is de opbrengst bestemd voor het onderhoud van de kapel.

Aijen kent een heel actief verenigingsleven, waarbij de carnavalsvereniging "De Sukerpinnen" en het Schuttersgilde "St.Antonius Abt- St.Agatha" het grootst zijn.

Wandelroutes in de buurt