Baggergaten

Baggergaten   

Onderste Weg 1    5995 PS    Kessel   


Na de Tweede Wereldoorlog had het dorp Kessel, net als andere dorpen, een agrarisch karakter. Behalve dit agrarische karakter wordt deze periode ook gekenmerkt door de vestiging van industrie rondom het dorp. Vanaf 1945 vestigde verschillende fabrieken zich in dit gebied.

In 1950 werd een begin gemaakt met ontgrindings- en ontzandingswerkzaamheden. De plassen uit deze werkzaamheden ontstonden, kregen de naam Baggergaten. Deze baggergaten veranderden het Maasdallandschap in een gevarieerd natuurlandschap aan de over van de Maas met een rijkdom aan watervogels. Bijzonder aantrekkelijk aan deze plek zijn de vele paarden van Stal Hendrix in de weilanden, die een rust uitstralen.

Uitagenda in Kessel

Wandelroutes in de buurt