De Baend

De Baend   

Elsteren    Well   


Op de oostelijke oever van de Maas ligt het 23 ha grote natuurgebied De Baend. Het gebied is ontstaan door kleiwinning ten behoeve van dijkophoging na uittredingen van de Maas in ‘93 en ‘95. Het glooiende landschap is bezaaid met kleine watertjes en kleiruggen. Veel watervogels voelen zich hier thuis.

Het gebied is vrij toegankelijk en wordt begraasd door Galloways en Konikpaarden; honden mogen daarom niet mee wanneer u gaat wandelen.

Wandelroutes in de buurt