De Beegderheide

De Beegderheide   

Beegderheide    6097    Horn   


Natuurgebied De Beegderheide ligt aan de rand van het Maasdal. De Beegderheide is een natuurgebied waarin open heideterreinen afgewisseld worden met besltoen bossen. Het rijke reliëf en het grote aantal kleine en grote vennen zijn karakteristieken voor dit gebied.

De Beegderheide is daarnaast een toevluchtsoord voor een groot scala aan planten en dieren, waaronder enkele zeldzame en bedreigde soorten, zoals de veldkrekel, heikikker en diverse salamander- en libellensoorten. Ook de sperwer, havik en spechten broeden jaarlijks in de bossen en de uiterst zeldzame Phegeavlinder komt hier massaal voor.

Op de Beegderheide is een uniek stuk natuur herschapen met gevarieerd loof- en naaldbos, een zandverstuiving, een aantal heideveldjes en diverse vennen. Delen van het terrein worden begraasd en zijn daarom afgerasterd. Onderdeel van de Beegderheide is de Lange Vlieter, een grindgat, dat gebruikt wordt als reservoir voor de drinkwatervoorziening.

Er lopen diverse wandel- en fietsroutes door de Beegderheide.

Wandelroutes in de buurt