De Lanterd

De Lanterd   

Lanterdweg     Kessel   


De oorspronkelijke naam van de Lanterd in Kessel is 'Landweer'. In de Middeleeuwen lag hier een kilometerslange dijk, waarop een haag van struiken en bomen groeide. De takken waren kunstig in elkaar gevlochten, hierdoor vormde de haag een ondoordringbare muur vormde. 

De dijk die tussen het graafschap Horn en het land van Kessel lag, diende als verdedigingswal. De graaf van Horne had opdracht gegeven om deze grens aan te leggen, om te voorkomen dat ongewenste personen gemakkelijk toegang tot zijn gebied hadden. Slechts op enkele plaatsen was er een doorgang voor verkeer en vee dat in de weilande aan de Wijnbeek graasde. De beek, die hier nog steeds stroomt, vormde de eigenlijke grens tussen Kessel en Horn. 

De Lanterd ligt bij fietsknooppunt 65

Uitagenda in Kessel

Wandelroutes in de buurt