De Paardekop

De Paardekop   

Ysselsteyn   


De Paardekop is het hoogste gebied van de Peel. Vóór de peelontginningen was dit wat glooiende landschap begroeid met heide en smelen (grassoort).

In dit boscomplex liggen diverse kleine natuurterreintjes met enkele vennen. Deze worden in verbinding met elkaar gebracht door een "ecologische verbindingszone" aan te leggen. Een soort snelweg voor flora en fauna.

In de zuidwesthoek ligt een groot natuurterrein: een peelrestant. Enkele jaren terug is begonnen met het plaggen van delen vergraste hei. Sinds 2004 wordt het terrein in de zomer begraast door schapen. De resultaten mogen er zijn! Zonnedauw, struik-, dophei, klein warkruid en wollig veenpluis zijn enkele soorten die men kan tegenkomen.

Waar komt de naam vandaan?

Een sage over de naam verhaalt dat er in de oudheid een veldslag geleverd is tussen ruiters. Er zouden vele schedels van paarden gevonden zijn. De mysterieuze naam kan ook afkomstig zijn van schaapherders die in het reliëf van de zandduin of in een vliegden de vorm van een paardekop meenden te herkennen.

De mooie wandelroute Op de Paardekop loopt door dit bijzondere gebied. Als je deze route loopt, kom je ook langs de Uitkijktoren. Paardekop is het enige bos waar ruiters mogen rijden.

Uitagenda in Ysselsteyn

Wandelroutes in de buurt