De Rouwkuilen

De Rouwkuilen   

Rouwkuilenweg     5813    Ysselsteyn   


De Rouwkuilen is een natuurgebied in de omgeving van Ysselsteyn ter grootte van 56 hectare. Natuurgebied De Rouwkuilen bestaat uit een geïsoleerd gelegen naaldhoutgebied met een ven. Het ven is midden in het bos gesitueerd bos en heeft een voedselarm karakter. Het ligt in een kleine dekzandrug. Het ven is ongeveer 5 hectare groot, met nog eens 5 hectare aan oeverzones.

Verder is er een aantal typische planten terug te vinden in dit natuurgebied, die zich in een voedselarm milieu weten te handhaven, zoals kleine en de ronde zonnedauw, dopheide en veenpluis. Ook groeien er enkele venmilieu-typische soorten, zoals wateraardbei, wolfspoot, waternavel, zwarte zegge en snavelzegge.

Natuurgebied De Rouwkuilen is een beschermd natuurmonument.

Wandelroutes in de buurt