De Stuwwal

De Stuwwal   

Mook    website


Eigenlijk is de aloude verwensing “Loop naar de Mookerheide” een heel goede raad!

Diverse wandelroutes voeren u mee over de toppen en door de dalen van de stuwwal. Een heel bijzondere route is het geologisch leerpad, dat inzicht in de ontstaansgeschiedenis van deze bijzondere stuwwal geeft. Als u het geopad loopt, kunt u bij een oude zandgroeve in het binnenste van de stuwwal kijken. Daar zijn de schuingestelde aardlagen, die door de gletsjers met enorme krachten omhoog zijn gedrukt, duidelijk te herkennen.

U kunt ook een route over de Sint-Jansberg, die ook onderdeel van de stuwwal is, lopen. Tijdens deze route komt u allerlei bronnetjes en beekjes tegen. De verklaring: op sommige plaatsen bevinden zich dikke kleilagen in de stuwwal, die het hemelwater niet verder doorlaten. Het water zoekt dan een weg naar een plek aan het oppervlak van de stuwwal. Zo ontstaan bronnetjes en kunnen zich beekjes vormen. Dat verschijnsel doet zich al duizenden jaren o.a. op de Sint-Jansberg voor.

Maar ook de fietser kan hier zijn hart ophalen: over de stuwwal lopen fietsroutes vanuit het fietsknooppunten netwerk. Deze routes sluiten aan op verschillende routes binnen de stadsregio Arnhem-Nijmegen, het Maasduinengebied en het Brabantse land. Naast de gewone fietsroutes is er ook een ATB-route voor de fietser die meer uitdaging zoekt.

Als u op de Mookerheide bent, staat u boven op een stuwwal die zo’n 150.000 tot 200.000 jaar geleden in de toenmalige ijstijden is gevormd. Destijds stuwde landijs vanuit Scandinavië eerdere zand- en grintafzettingen van Rijn en Maas in deze streek op. Deze natuurkrachten vormden het typische heuvellandschap zoals het nu hier te zien is.

De Mookerheide is het meest bekende stukje van de stuwwal. Het is een80 hagroot natuurgebeid, dat sinds 1926 eigendom is van de Vereniging Natuurmonumenten. Vanaf dit60 meterboven NAP gelegen terrein hebt u een uniek uitzicht op de Mookerplas, de Maasvallei en het Noord-Brabantse en Noord-Limburgse landschap. De Mookerheide is een fraai, geaccidenteerd terrein met gevarieerde heidesoorten. Om de heide te behouden, wordt deze begraasd door Schotse Hooglanders en Drentse Heideschapen.

De stuwwal is groter dan De Mookerheide alleen. De stuwwal strekt zich uit op Nederlands en Duits grondgebied tussen Nijmegen, Beek-Ubbergen, Groesbeek, Mook, Plasmolen, Kranenburg en Kleve. Deze stuwwal is ongeveer 160.0000 jaar geleden in de voorlaatste ijstijd ontstaan. Dat was de Saale-ijstijd, die ook wel Salienijstijd wordt genoemd.

In het heuvellandschap op de stuwwal bevinden zich ook talrijke dalen. Deze zijn voor een deel al in de Saline-ijstijd ontstaan. In perioden van dooi stroomde het smeltwater van de gletsjers aan alle kanten de stuwwal af, waardoor erosiegeulen en dalen werden gevormd. Ook in de laatste ijstijd – 115.000 tot 11.000 jaar geleden – zijn geulen en dalen ontstaan. Toen zijn ook de al eerder gevormde dalen verder uitgediept. Het Korendal, Herrendal en Startsedal bij Mook en het Zevendal bij Plasmolen zijn enkele voorbeelden van dalen die in deze ijstijden hun oorsprong vinden.

Wandelroutes in de buurt