Heioord in Neeritter

Heioord in Neeritter   

Sniekstraat    Neeritter    website


Heioord ligt in een kleinschalig cultuurlandschap en wordt beheerd door Natuurmonumenten. De naam duidt op een voormalig open heidelandschap dat is ontgonnen ten behoeve van land- en bosbouw. In de houtwallen groeien zomereik en eikvaren. In de bermen die nooit zijn bemest, vindt u bitterzoet en stijve zegge. Nachtegaal, kuifmees, zwarte mees en matkop laten zich regelmatig zien in het gebied. Door de graslanden regelmatig te maaien en het maaisel af te voeren, verschraalt de bodem. Dit is goed voor soorten als wilde margriet en pinksterbloem. Langs de percelen bos en landbouwgrond loopt de Uffelse Beek. In de toekomst wil Natuurmonumenten Heioord graag verbinden met het natuurgebied de Uffelse Beek. De beek mag dan weer meanderen.

Wandelroutes in de buurt