Het Lange Ven

Het Lange Ven   

Lange Ven    Heijen    website


Door eeuwenlange natuurlijke veranderingen van de rivierloop,
overstromingen, slibafzettingen, stilstaand water en latere kanalisatie van de Maas zijn in Heijen enkele natuurgebieden ontstaan met eigen flora en fauna. Achter de rivierduinen ligt op de lagere zandgronden het Lange Ven, een oude Maasarm met een rijkdom aan planten en dieren en vele vogels.

Wandelroutes in de buurt