Het Niersdal

Het Niersdal   

Nijmeegseweg    Gennep    website


De rivier de Niers kronkelt door een fraai beekdal, het Niersdal genaamd. Het Niersdal bestaat uit graslanden, natte ruigtes, een ooi- en broekbosje met wilgen en populieren, een nevengeul en amfibiepoelen.

Het Niersdal is heel rijk aan flora en fauna. Bloemen- en plantensoorten zijn er in overvloed. Regelmatige bezoekers van het Niersdal zijn reigers en ooievaars, evenals ijsvogels, zwanen, diverse ganzensoorten, eenden, spechten, aalscholvers, roeken en buizerds.

Ook bevers hebben intussen het Niersdal als ideaal woon- en foerageergebied ontdekt.

Uitagenda in Gennep

Wandelroutes in de buurt