Het Vlakbroek

Het Vlakbroek   

Rector Isidorusstraat 1    Koningslust    e-mail   website


Het dal van de Everlose Beek is ‘thuis’ voor veel vogelsoorten en kleurrijke vlinders. In het dal, een stukje ten zuiden van Koningslust, ligt natuurgebied Het Vlakbroek. Het stond vroeger in open verbinding met de Maas en is een erg nat gebied. Dit verklaart ook de naam van Het Vlakbroek; ‘broek’ betekent moeras.

Het vlakbroekbos is opgebouwd in verschillende grondlagen:

  • Strooisellaag: vanaf de Middeleeuwen werden de beekdalen ontgonnen. Vooral de afwatering werd verbeterd. Plantenresten aan het oppervlak vormen een losse strooisellaag.
  • Venig materiaal: het beekdal stond in het verleden, vooral in de winter, onder water. Afgestorven plantenresten kunnen onder water niet vergaan, daardoor onstond veen.
  • Leem: na de ijstijd overstroomden beekjes vaak. Het langzaam stromende water zette het fijne leem af.
  • Dekzand: dit matig fijne zand is tijdens de ijstijd afgezet door de wind. De roestvlekken zijn ontstaan omdat ijzer zich verbindt met de lucht.

Een wandelroute leidt bezoekers langs de mooiste plekjes in het gebied. Vanaf fietsknooppunt 52 begint u uw fietstocht.

Wandelroutes in de buurt