Maas bij Gennep

Maas bij Gennep   

Maas    Gennep   


De Maas is een regenrivier met zomers relatief weinig waterafvoer. Bij Gennep was de Maas in het verleden dermate ondiep dat hier een oversteekplaats was. Dit was een van de redenen dat onder andere de Romeinen hier een wachtpost bouwden, het plaatsje Gennep ontstond en er een burcht gebouwd werd.

Voor de scheepvaart zijn er later stuwen geplaatst en bochten uit de Maas gehaald. Echter, dit had negatieve effecten voor de flora en fauna. Ter vermindering van deze effecten en om de kans op overstroming te verkleinen, worden watergeulen en overstroomgebieden gecreëerd en delen van de stenen beschoeiing weggehaald.

Uitagenda in Gennep

Wandelroutes in de buurt