Niersdal Ven-Zelderheide

Niersdal Ven-Zelderheide   

Niersdal    Ven-Zelderheide   


Rivier de Niers komt bij Ven-Zelderheide Nederland binnen en kronkelt door een fraai beekdal. De Niers mondt uiteindelijk uit in de Maas.

Het Niersdal bestaat onder andere uit graslanden, natte ruigtes, ooi- en broekbosjes met wilgen en populieren. Het is rijk aan flora en fauna. Bloemen- en plantensoorten zijn er in overvloed.

Regelmatige bezoekers van het Niersdal zijn reigers en ooievaars, net als ijsvogels, zwanen, diverse ganzensoorten, eenden, spechten, aalscholvers, roeken en buizerds. Ook bevers hebben intussen het Niersdal als ideaal woon- en foerageergebied ontdekt.

Wandelroutes in de buurt