Straelens Broek

Straelens Broek   

Hanikerweg 73    5943 NA    Lomm   


Het Straelens Broek is een moerasachtig landschap dat door Stichting het Limburgs Landschap in oude glorie is hersteld. Het maakt tegenwoordig deel uit van Landgoed Arcen maar was vroeger Duits grondgebied, vandaar ook de benaming. De Lingsforterbeek begrenst het gebied aan de westkant.

Het gebied is nu weer drassig en er liggen ondiepe plassen. Het Straelens broek is erg populair bij watervogels en dus bij vogelaars. Er is een mooie uitkijktoren gerealiseerd van waaruit een mooi overzicht over het Straelens broek verkregen wordt.

Wandelroutes in de buurt