't Ham

't Ham   

Hesselenweg    5962    Horst   


Ooit bestond ’t Ham uit typerende kleine hooi- en graslanden die werden omzoomd door houtwallen. Deze zijn inmiddels grotendeels verdwenen. In de toekomst zal dit karakteristieke landschap weer in ere hersteld worden.

In het midden van het gebied staat een uitkijktoren waardoor u een overzicht krijgt van het open landschap. De ijsvogel en verschillende spechtensoorten worden regelmatig ‘gespot’ in het vogelrijke natuurgebied ’t Ham.

Uitagenda in Horst

Wandelroutes in de buurt