Zandvang

Zandvang   

Kinkhoven    6086 AS    Neer   


De 'Zandvanger' is in de jaren zestig aangelegd om het zand op te vangen dat vanuit het natuurgebied Leudal wordt meegevoerd. Deze 'zandvang' moest voorkomen dat de jachthaven bij de monding in de Maas dicht zou slippen door het zand.

De bodem wordt regelmatig gereinigd. De bodem is verontreinigd met zink en cadmium van een zinkfabriek in Budel en met fosfaten door lozing van riolen. Sinds de aanleg van de hoogdrukriolering wordt rioolwater apart afgevoerd.

In de jaren dertig is de neerbeek gekanaliseerd, zodat het water sneller weg kon stromen en er geen hinderlijke overstromingen meer veroorzaakte. Deze kanalisering was om economische redenen tevens een soort werkverschaffing. In het begin van de jaren zestig heeft men de neerbeek stroomopwaarts verder gekanaliseerd. Later is gebleken dat dit een grote misvatting was. Beken werden weer hersteld en er werden meanders aangebracht, waardoor ook de daling van het grondwater wordt hersteld en de biologische situatie verbeterd wordt.

Wandelroutes in de buurt