Zelderse Driessen

Zelderse Driessen   

Zelderse Driessen    6599    Ven-Zelderheide    website


De Zelderse Driessen is een natuurgebied aan de Niers bij Ven-Zelderheide. Het gebied ligt ten oosten van Gennep.

Het landschap is glooiend, met rivierduinen (Maasduinen) die tienduizend jaar geleden zijn ontstaan. Oude boomwallen uit de Middeleeuwen wisselen de weides af. Het ruim 100 jaar oude bos wordt afgewisseld met enkele kleine heideveldjes en natte, grindrijke rivierdalgraslanden. Bij hoog water stroomt de Niers het bos binnen.

Het gebied bevat bijzondere plantensoorten en is een paradijs voor vele broedvogels. Herten zijn niet ongewoon en dassen bouwen daar hun burchten.

Wandelroutes in de buurt