Strategische partners

De missie voor recreatie en toerisme luidt : door samenwerking kwaliteit bieden om de eigen inwoner, recreant en toerist te boeien en te binden. De Toeristische en Recreatieve Platformen Noord-Limburg zien het als hun taak om verbindingen te leggen tussen de vele spelers, zowel publieke als private partijen.

Strategische partners:

VVV:
In verschillende gemeenten zijn VVV winkels actief. De Toeristische en Recreatieve Platformen werken nauw samen met de VVV organisatie waarbij de VVV winkels primair het gastheerschap op zich nemen.

Gemeenten: 
De gemeenten in ons werkgebied zijn een strategische partner waar nauw mee wordt samengewerkt op het gebied van recreatie & toerisme. De Toeristische en Recreatieve Platformen zullen de ondernemers vertegenwoordigen.

SVL (Samenwerkende VVV’s Limburg): 
De Toeristische en Recreatieve Platformen, als vertegenwoordiger van Noord-Limburg, vormen samen met VVV Zuid-Limburg, VVV Maastricht en VVV Midden-Limburg de SVL organisatie.

 

Fietsroutes

Fietsroutes

Geniet van mooie fietsroutes in Noord-Limburg

Evenementen

Evenementen

Vele leuke evenementen in Noord-Limburg

Dagje uit

Dagje uit

Een leuk dagje uit voor iedereen!