Print deze route | Download GPX | Naar e-mail sturen

Ervaart u problemen met printen in Google Chrome of Safari? Probeer dan een andere browser zoals Firefox of Internet Explorer.

Psychiatrieroute Venray

De Psychiatrie Wandelroute Venray (6,3 km) bestaat uit twee wandellussen en loopt over het voormalige Sint Anna (4 km) en St. Servaes terrein (3,2 km). De wandellussen zijn via verbindingsroutes met elkaar verbonden. De route loopt langs diverse bezienswaardigheden van de psychiatrische inrichtingen uit het Venrayse verleden.

Het is uw keus, om de route geheel of gedeeltelijk te bewandelen.

De gedeeltelijke routes zijn:
Knooppunten wandellus St. Anna: 1,2,3,4,5,6,9,1 (4km)
Knooppunten wandellus St. Servaes: 1,9,6,7,8,9,1 (3,2 km)

Onderweg komt u bij de volledige Psychiatrie Wandelroute Venray langs de achtereenvolgende bezienswaardigheden:

’t Freulekeshuus, Achterzijde voormalig “Jerusalem” (Gem.Huis), St.Josef klooster, Lourdesgrot, door het Kloosterhof, langs Vincentiushof, betreden St.Anna terrein, stukje boswandeling, monumentale gebouwen op het St.Anna, de St.Anna kapel, voormalige “Professoren” woningen, De Witte Hoeve, door de Berceau (loofgang), over het voormalige “Jerusalem” langs het Gem.huis Venray, door de Engelse tuin, Stationsweg met haar monumentale villa’s, betreden St.Servaes terrein, St.Serveas kapel, langs monumentale gebouwen op het St.Servaes, Museum Psychiatrie Venray, Natuurtuin “Servaashof”, Poelshuis, St.Petrusbandenkerk, door het naastgelegen park met diverse gedenkmonumenten, de Luistersteen 202 “De Wachter vd Peel” en tenslotte De Borggraaf (Museum Venray & VVV).

De startlocatie ligt nabij De Borggraaf, het Huys van Venray en omgeving. Hierin zijn gevestigd: het Toeristisch Recreatief Platvorm Venray (TrpV) samen met het VVV Venray, het Historisch Platform Venray, de Digiwerkgroep van Rooynet en de Archeologische Werkgroep Venray.

Psychiatrie en Venray

Psychiatrie en Venray gaan al meer dan honderd jaar samen. De Krankzinnigenwet van 1884 is aanleiding om in Limburg een goede opvang voor psychiatrische patiënten te realiseren.

In 1905 wordt begonnen met de bouw van het “krankzinnigengesticht” Sint Servatius voor mannen. De opdrachtgever is de Generaal-overste Vader Amadeus Stockmans van de Congregatie der Broeders van Liefde uit Gent.
Aanvankelijk zou Roermond de aangewezen plek hiervoor zijn, maar door inspanningen van de heer Trynes, zakenman in Venray en lid van de Provinciale Staten van Limburg, kozen de broeders voor Venray.
Opnieuw door toedoen van de heer Trynes wordt in 1907 aan de andere kant van Venray gestart met de bouw van het Sint Anna “gesticht” voor vrouwen. Gesticht door de Zusters van Liefde van Jezus en Maria uit Gent.

Hoewel de beide Belgische congregaties dezelfde stichter hebben, Kanunnik Petrus Josef Triest uit Gent, werken de instituten in Venray nauwelijks samen.
Er is een sterke scheiding tussen mannen en vrouwen en beide inrichtingen werken als zelfstandige organisatie los van elkaar.
In St. Servatius werken tot beginjaren zestig uitsluitend mannen.
De eerste geneesheer die aan de inrichting verbonden wordt, is Dr. Janssen, voorheen huisarts in Venray.

In St. Anna werken tot eind jaren vijftig/beginjaren zestig uitsluitend vrouwen, met uitzondering van enkele medewerkers bij de technische dienst en de boerderij. En natuurlijk de eerste geneesheer Dr. Goossens. Al spoedig hebben de Broeders en Zusters van Liefde hulp nodig en betreedt lekenpersoneel de heilige gangen van het instituut. Toch blijft met name de medische staf nog jarenlang onderbezet. Artsen hebben simpelweg weinig belangstelling voor de psychiatrie. "Het is therapeutisch weinig bevredigend", zo luidt de opvatting. "Het geeft veel administratieve rompslomp en het verdient slecht."
En dus moet men in Venray veel doen met weinig. Met de patiënten als drijvende krachten in de verschillende werkplaatsen die de inrichting rijk is. Hun hulp is broodnodig, want zoals de religieuzen het zo mooi zeggen: "Wij hebben alles in huis wat eindigt op een lange ij”: een boerderij, slagerij, wasserij, kleermakerij, mattenmakerij, bakkerij, weverij, drukkerij, timmerij, smederij.

Het instituut is zelfvoorzienend. Een wereld op zich, met broeders dan wel zusters aan het roer. Zij staan bovenaan in de hiërarchie. Pas als in de late jaren vijftig steeds meer religieuzen uittreden, verandert dit beeld.

Via de gezinsverpleging levert de bevolking van Venray een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënten; zij gaan overdag naar de verschillende werkplaatsen in het instituut, werken bij de Sociale Werkplaats of nemen deel aan een therapieprogramma, en verblijven ‘s nachts bij Venrayse gezinnen. In ruil daarvoor ontvangen de families een extra centje. Ook verblijven enkele patiënten fulltime in het gezin. Dit zijn meestal vrouwen die helpen in de huishouding of ouderen die niet meer aan een therapieprogramma deelnemen.

De jaren vijftig zijn ook om een andere reden een omslagpunt: de introductie van psychofarmaca vermindert de klachten van veel patiënten aanzienlijk. Velen van hen staan hierdoor open voor nieuwe therapieën en behandelwijzen. Neurologen, psychologen, bewegings-therapeuten, maatschappelijk werkers en creatief therapeuten versterken het medisch team. Ook het aantal personeelsleden in de administratie en andere ondersteunende diensten neemt sterk toe.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw komt men tot het inzicht dat voor een grote groep patiënten met een verstandelijke beperking, voorheen zwakzinnigen genoemd, een andere behandeling nodig is, reden waarom rond 1970 het instituut Nieuw Spraeland in Oostrum wordt gebouwd.
Ongeveer 200 patiënten uit St. Anna en St. Servatius worden overgeplaatst naar Nieuw Spraeland. St. Paschalis in Oostrum gaat zich toeleggen op de behandeling van drugs- en drankverslaafden en Huize St. Vincentius in Venray, een instelling voor nazorg van psychisch zieke vrouwen, gaat in 1968 deel uitmaken van St. Anna.

Er vinden in Venray, vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw, dus tal van veranderingen plaats met betrekking tot de zorg en behandeling van psychiatrische patiënten. De invloed van de religieuzen neemt verder af als Sint Servatius en Sint Anna in 1976 fuseren en er voor het eerst in de geschiedenis leken zitting nemen in het Bestuur. De beide instituten gaan verder onder de naam Psychiatrisch Centrum Venray.

In 1992 treden de congregaties van de Broeders en Zusters van Liefde definitief uit het Bestuur; het Vincent van Gogh Instituut is een feit.

Vanaf 2003 maakt het instituut deel uit van de GGZ Noord- en midden Limburg. Omdat de naam GGZ-NML niet sprekend genoeg is, wordt in 2010 het instituut omgedoopt tot Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg. St. Servatius krijgt de naam Servaashof. St.Anna blijft haar in de volksmond behouden.

Startpunt Knooppunt: 01, Hoek Eindstraat En Kerkpad. Tegenover Woning Eindstraat 21.
5801 CP Venray Bereken route naar startpunt
Lengte 6.3 km
Type Knooppunten route
Knooppunten 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
Weg type Verharde en onverharde weg
Parkeren Parkeerplaats Eindstraat 27 of Eindstraat 16
Bezienswaardigheden langs deze route
Voormalig Psychiatrische Inrichting St.Anna Aan De St. Annalaan, Venray
Schatten, Sint Petrus Banden Kerk Monseigneur Goumansplein , Venray
Luisterplek 202 - Wachter van de Peel Goumansplein, Venray
Voormalig Psychiatrische Inrichting St Servaes Stationsweg 77, Venray
Venrays Museum Monseigneur Goumansplein 1, Venray

Komt u onduidelijkheden tegen tijdens uw route meld dit dan bij Routebureau Noord- en Midden-Limburg: Tel 06-42045079 of email info@routebureaulimburg.nl. Hartelijk dank!

Print deze route Download GPX Naar e-mail sturen