Print deze route | Download GPX | Naar e-mail sturen

Ervaart u problemen met printen in Google Chrome of Safari? Probeer dan een andere browser zoals Firefox of Internet Explorer.

Cultuurhistorie snuiven in 't Ven

't Ven is een kleine kern in het buitengebied van Venlo, ontstaan op het middenterras van de Maas waar vruchtbare kleigronden werden afgewisseld met zandgronden van de opgewaaide maasduinen. 

Het oostelijk deel kenmerkt zich door drassige gronden ('t Ven) waar turf werd gevormd. Tot begin 20e eeuw vonden ontginningen plaats. Van oudsher heeft 't Ven een agrarisch karakter met veel tuinders ('gerdeneers' in Venloos dialect). In de 16e en 17e eeuws vestigden zich in het gebied de eerste boerenbedrijven, maar ook gegoede burgers die er hun buitenverblijf bouwden.

In d loop der eeuwen ontwikkelde zich een infrastructuur van wegen die het landschap en de structuur van 't Ven sterk heeft bepaald. De Napoleontische Straelseweg en de restanten van de Fossa Eugeniana en de Noordervaart zijn daarvan mooie voorbeelden. 

Op het kruispunt van de verbinding oost-west (Schoolweg) en zuid-noord (Straelseweg) is een kern ontstaan met winkeltjes, een herberg en later een kerk en een school. Deze oude cultuurhistorische structuren zien we nog steeds terug in het landschap. 

Tussen knooppunt 45 en 44 ziet u onder meer Huis Soomers (ca 1650), Vissershof (ca 1860), landgoed d'n Arenborg (ca 1630). U komt over de Rijnbeek, 't Rienke, die werd aangelegd om verbonden tw orden met de Fossa Eugeniana. 

Tussen knooppunt 45 en 31 ziet u Witteshof (ca 1640) en, in de verte kijkend naar de steilrand, landgoed de Koel (ca 1820). 

Startpunt Pastoor Kierkelsplein 20
5916 SQ Venlo Bereken route naar startpunt
Herkenningspunt Gemeenschapshuis 'De Bantuin'
Lengte 7.3 km
Type Knooppunten route
Knooppunten 46,45,31,30,29,28,27,43,44,45,46
Weg type Verharde en onverharde weg
Parkeren Parkeren voor het Gemeenschapshuis

Komt u onduidelijkheden tegen tijdens uw route meld dit dan bij Routebureau Noord- en Midden-Limburg: Tel 06-42045079 of email info@routebureaulimburg.nl. Hartelijk dank!

Print deze route Download GPX Naar e-mail sturen