Print deze route | Download GPX | Naar e-mail sturen

Ervaart u problemen met printen in Google Chrome of Safari? Probeer dan een andere browser zoals Firefox of Internet Explorer.

Historische route Grubbenvorst

Deze historische route voert langs plekken in Grubbenvorst die de moeite waard zijn om te laten zien. In Grubbenvorst treft u een mooie Brink, een mooi park en diverse prachtige, historische gebouwen.

Op de diverse interessante plekken zijn informatieborden aangebracht waarop te lezen is wat op die plek staat of stond. 

Vanaf Brasserie In de Witte Dame loopt u in zuidelijke richting richting de Venloseweg (als u met uw gezicht richting de ingang van Brasserie In de Witte Dame staat, rechts). Het pand van In de Witte Dame staat ook wel bekend als Hotel Breidenbach, een beeldbepalend hotel dat decenia lang gevestigd was in dit pand. 

Aan het Pastoor Vullinghsplein ligt ook het voormalige gemeentehuis van gemeente Grubbenvorst. Tot 2010 was dit een zelfstandige gemeente die werd bestuurd vanuit deze plek.

Aan de Venloseweg ligt de voormalige jongensschool en de boerderij 'Aan Ghen Maes'. 

U gaat de eerste weg links in, dit is de Kerkstraat. Deze voert u (uiteraard) naar de kerk van Grubbenvorst. Vermoedelijk stond hier al in de 11e eeuw een zaalkerkje, in de 15e eeuw werd het vergroot in oostelijke richting. De eerste toren kwam in 1415 gereed. In 1635 werd de kerk door Kroatische troepen zwaar beschadigd maar herbouwd. In 1944 werd de kerk opgeblazen door terugtrekkende Duitse troepen. In de kerk zijn nog enkel rekwisieten opgesteld die een dorpsbewoner destijds uit de brandende puinhopen redde. Na de oorlog werd op dezelfde plaats een nieuwe kerk, gebouwd naar een ontwerp van architect Boosten uit Maastricht. De nieuwe kerk werd op 20 december 1952 in gebruik genomen. In 1955-1956 werd een toren met een opvallend koperen dak aan de kerk toegevoegd. De kerk in Grubbenvorst is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming.

De kerk valt vanwege de bouwstijl echt op.

Op de kruising waaraan de kerk ligt gaat u links, de Dorpsstraat, in. Aan de Dorpsstraat ligt Café Stamineke, de Kaplanie en Pand Bos/Eickenboom. 

Ter hoogte van In de Witte Dame gaat u rechts, de Pastoorstraat, in. Aan het eind van de weg gaat u links. Op het eind van deze straat ziet u links het Schoutenhuis liggen. U gaat hier rechts de Lottumseweg in.

De tweede weg gaat u links. U bevindt zich dan op de Irenestraat. Ga na enkele honderden meters rechts de Wilhelminastraat in. Deze straat gaat na een tijdje over in een wandelpad. Steek de Steegakkerweg over en houdt op de Halvedijk links aan voor het witte huis. 

Ga links de Ursulinnenweide op. U passeert de Boogaard (aan uw linkerhand) aan uw rechterhand ligt het voormalig klooster van de Orde van Usulinnen. Rond 1690 werd er in het oude leengoed “de Bisseweijde” door enkele ongehuwde vrouwen een kloosterorde gesticht. In 1860 gingen de zusters op in de Orde der Ursulinen die zich toelegde op het geven van onderwijs en het opvoeden van meisjes. Hiervoor werd een pensionaat gesticht. Het huidige frontgebouw kwam in 1870 gereed en met het stijgen van het aantal leerlingen werd het gebouwencomplex steeds verder uitgebreid. In 1974 werd het internaat na 114 jaar gesloten. Wel bleef de ULO (later MAVO) bestaan tot 1986. Het klooster werd een zorgcentrum voor zusters Ursulinen. In 2000 besloten de zusters het zorgcentrum ook open te stellen voor ouderenzorg voor inwoners van de omgeving.

Loop door tot aan de Kloosterstraat en ga hier rechts. 

Aan uw linkerhand ligt de oude meisjesschool van Grubbenvorst. En na een tijdje ziet u aan het spoor het oude Station-Koffiehuis Rievers liggen. 

Vóór het koffiehuis gaat u echter al links de Bisweide in. Ga direct links (de Spoorweg) zodat u parallel loopt aan de Kloosterstraat. U passeert De Wandt en de oude smederij Wilmer. 

Aan het eind van de weg gaat u links en daarna direct rechts. U bevindt zich dan weer op de Kloosterstraat. U blijft de Kloosterstraat volgen totdat u weer bij het startpunt uit komt. 

U passeert aan uw linkerhand een kunstwerk van een Plaggenhouwer, deze staat voor Pand Dors. De beeltenis van De Plaggenhouwer verwijst naar het verleden van de Grubbenvorstenaren als ‘plaggenhouwers’. Het hele gebied tussen Grubbenvorst en Sevenum is rond 1920/1930 volledig ontgonnen. Alle aanwezige heide werd afgestoken om plaats te maken voor voornamelijk bosbouw. Het hout uit de dennenbossen werd gebruikt in de mijnen in Zuid-Limburg als stutpalen.

De carnavalsvereniging van Grubbenvorst draagt de naam ‘De Plaggenhouwers’. In Grubbenvorst wordt uitbundig Gekke Maondaag gevierd en niet het meer bekende carnaval. Daarom heet de vereniging officieel: Gekke Maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers.

Aan uw linkerhand ligt het pand van Ijssalon Clevers, een goede plek voor een stop! 

Daarna komt u aan op het Pastoor Vullighsplein. Hier staat een oorlogsmonument dat de vele slachtoffers van WOII herdenkt.

Onder de slachtoffers is onder andere Pastoor Vullinghs, waarnaar het plein ook vernoemd is. Hij was onder de Grubbenvorstenaren een grote verzetsstrijder. Na de Duitse overwinning op Nederland in mei 1940 zei Vullinghs vanaf de preekstoel: "Onze soldaten kunnen niets meer doen. Nu is het de beurt aan ons. Wij zullen de Duitsers dwarszitten waar wij kunnen." Dit was het begin van zijn verzetsactiviteiten die leidden tot de hulp aan vele Joodse onderduikers, krijgsgevangenen en geallieerde piloten, waarbij hij veel hulp kreeg van de inwoners van Grubbenvorst.

Bij In de Witte Dame eindigt uw wandeltocht. 

Startpunt Pastoor Vullinghsplein 14
5971 CB Grubbenvorst Bereken route naar startpunt
Herkenningspunt Brasserie In de Witte Dame
Lengte 3.4 km
Type Beschreven route
Route uitleg Routebeschrijving
Weg type Verharde wegen
Parkeren Gratis parkeren rondom het Pastoor Vullinghsplein
Horeca langs deze route
Brasserie In de Witte Dame Pastoor Vullinghsplein 14, Grubbenvorst
IJssalon Clevers Lottumseweg 1, Grubbenvorst
Bezienswaardigheden langs deze route
Ursulinnenklooster Bisweide Schoolstraat 10, Grubbenvorst
Asperge Kunstwerk Kloosterstraat 62, Grubbenvorst
Oorlogsmonument Pastoor Vullingsplein 10A , Grubbenvorst
De Plaggenhouwer Veestraat 2, Grubbenvorst
De Melkende Non Kloosterstraat, Grubbenvorst
Ruïne Gebroken Slot Venloseweg 27, Grubbenvorst
Autoveer Grubbenvorst-Velden Dorpstraat, Grubbenvorst
Huize de Steegh Broekeindweg 3, Grubbenvorst
Carillon Kloosterstraat 45, Grubbenvorst
Kerk OLV Ten Hemelopneming Dorpstraat 14, Grubbenvorst
St. Annakapel Broekeindweg 3, Grubbenvorst

Komt u onduidelijkheden tegen tijdens uw route meld dit dan bij Routebureau Noord- en Midden-Limburg: Tel 06-42045079 of email info@routebureaulimburg.nl. Hartelijk dank!

Print deze route Download GPX Naar e-mail sturen